WE NEED MORE
GUIDE DOGS.

International Guide Dog Federation
Ga naar de volledige site Scroll down

De geleidehond

Dankzij de hulp van een geleidehond kunnen blinde en slechtziende mensen zich zelfstandiger, sneller, meer ontspannen, maar vooral veiliger verplaatsen.

Een geleidehond ontwijkt immers obstakels zoals vuilniszakken, fietsen, palen, verkeerd geparkeerde auto’s, onverwachte werken, en kan op commando het zebrapad, een deur, een trap, een brievenbus, enz zoeken.

Een blindengeleidehond kost (aan opleiding ed.) zo’n € 20.000, maar een blinde persoon hoeft daar niets voor te betalen.

Voorstelling BCG

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden te Tongeren is een opleidingscentrum voor blindengeleidehonden. Ons hoofddoel is de mobiliteit van personen met een visuele handicap te vergroten, zodat zij in onze ‘ziende’ maatschappij weer een actieve functie kunnen innemen.

Als vzw zijn we voor een groot deel aangewezen op sponsoring, giften en legaten om onze werking te financieren.

Wij krijgen geen rechtstreekse subsidie. Voor de geleidehondgebruiker is er wel een tussenkomst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Deze tussenkomst is niet voor alle geleidehondgebruikers van toepassing en is verre van toereikend.

Hoe kan u ons helpen ?

Geef blinden en slechtzienden weer ogen, door een gift op BE 49-0681-0550-1671 (mededeling: gift)

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden is gemachtigd om fiscaal attesten uit te schrijven voor giften vanaf 40 euro.

Wilt u ons op een andere manier helpen? Ga dan naar geleidehond.be voor meer info.

Alvast bedankt.

BCG - Belgisch Centrum voor
Geleidehonden vzw

Sint-Truidersteenwg 309
3700 Tongeren
Tel. 012/23 43 19