Machtiging tot assistentiehondenschool

Met de oprichting van de cel machtiging assistentiehondenscholen wordt uitvoering gegeven aan artikel 11 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013 betreffende de regels inzake attestatie van assistentiehonden, vermeld in artikel 4 van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met assistentiehond.

De cel machtiging assistentiehondenscholen bevestigt dat de werkwijze van Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw, gevestigd in Sint-Truidersteenweg 309, 3700 Tongeren, overeenstemt met de manier van werken zoals beschreven in artikel 3 van het BVR van 29 maart 2013 betreffende de attestatie van assistentiehonden.

De cel machtigt bijgevolg Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw om haar opgeleide honden en honden in opleiding de titel en het certificaat van assistentiehond te geven. Personen met een assistentiehond afgeleverd door Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw krijgen onbeperkt toegang tot publieke plaatsen, behalve tot de plaatsen die als uitzondering vermeld zijn in de uitvoeringsbesluiten behorend bij dit besluit.

Deze machtiging is geldig voor een periode van 5 jaar en loopt af op 31/12/2019

 Arnold Stael

Voorzitter cel machtiging assistentiehondenscholen