BCG in strijd voor mobiliteit

Onze belangrijkste doelstellingen zijn:

  • Het kweken en opleiden van honden tot blindengeleidehonden.
  • Visueel gehandicapte personen leren omgaan met hun geleidehond.
  • Blijvende nazorg verlenen aan de hond en de geleidehondgebruiker.

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden te Tongeren is een bescheiden doch professioneel opleidingscentrum voor blindengeleidehonden.

Hoofddoel is: de mobiliteit van personen met een visuele handicap vergroten zodat zij in onze 'ziende' maatschappij weer een actieve functie kunnen innemen. Vb. zelfstandig winkelen, werken, deelnemen aan socio-culturele activiteiten.