Afbeelding Flash

Pleeggezinnen gezocht 

Blindengeleidehonden opleiden vraagt een bijzondere aanpak.

De toekomstige geleidehonden worden zorgvuldig geselecteerd op grond van alle vereiste basishoedanigheden. Alles begint met een puppy, medisch gekeurd en hopelijk geschikt om later een volwaardige geleidehond te worden.

Wanneer de puppy's ongeveer 7 weken oud zijn, worden ze in een pleeggezin geplaatst. Een ideaal pleeggezin staat open voor ‘hondenlogica’ en beschikt over geduld, flexibiliteit en voldoende tijd want onze pups mogen niet meer dan 3 uur per dag alleen zijn.

De pleeggezinnen, die hun taak vrijwillig uitvoeren, bieden onze pups een veilige en liefdevolle plaats om op te groeien. Ze ondersteunen het BCG in haar doelstelling om geleidehonden op te leiden voor blinde of slechtziende personen. 

                                                                                                                               

 

                                 

Scheidingslijn

De taken van een pleeggezin

Pleeggezinnen hebben de belangrijke taak om van onze puppy's evenwichtige en sociale huisdieren te maken. Als ze jong zijn, staan pups immers makkelijker open voor talrijke prikkels. Het pleeggezin neemt de jonge hond mee naar de meest uiteenlopende plaatsen: de markt, het station, een sportmanifestatie, een vergadering, een warenhuis... allemaal plaatsen waar de blinde of slechtziende persoon gebruik zal maken van een geleidehond.

Het doel is de pup te laten opgroeien tot een sociale, vriendelijke en gehoorzame hond. De pleeggezinnen staan in voor het zindelijk maken van de pup, de basiscommando’s, de opvoeding en ze leren de pup sociaal correct gedrag. Van echte geleidehondentraining is er geen sprake, daarvoor is het dier nog te jong.

Scheidingslijn

Praktisch

Informatiesessie en huisbezoek

Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier, nodigen wij u uit voor een informatiesessie op het centrum. Tijdens deze sessie krijgt u meer informatie over onze werking en de verwachtingen die we hebben betreffende de opvoeding en verzorging van onze pups. Ook het verdere verloop, het afscheid en de opleiding tot geleidehond komen aan bod.  

Als beide partijen een verdere samenwerking zien zitten, brengen wij een huisbezoek. Als dit ook positief verloopt, wordt u geselecteerd als pleeggezin. 

De tijd die verloopt tussen het terugzenden van de lijst, de informatiesessie en het huisbezoek is zeer variabel. Ook de wachttijd om de pup te ontvangen is variabel. Dit komt omdat wij afhankelijk zijn van de inkoop van diverse rassen, die we heel selectief bij de geschikte pleegouders plaatsen, en het trainingsschema van onze instructeurs. 

Begeleiding 

De pleeggezinverantwoordelijke van het centrum begeleidt en helpt de pleeggezinnen bij de opvoeding door hen met raad en daad bij te staan
tijdens de maandelijkse ‘puppydagen’ en de regelmatige huisbezoeken. Bij vragen kan u tussendoor altijd telefonisch contact opnemen. Na ongeveer een jaar komt de hond terug naar ons opleidingscentrum voor de verdere opleiding.   

Kosten

Alle pleeggezinnen ontvangen voor hun pup een ‘puppypakket’: mand, bench, puppyjasje, verzorgingsmateriaal, speelgoed, … Het voer wordt ter beschikking gesteld en de dierenartskosten worden betaald door het BCG.  

Scheidingslijn

 

 

Acceptatievoorwaarden van een pleeggezin

Wij verwachten van onze pleeggezinnen dat ze de hond een goede voorbereiding geven op zijn taak als geleidehond. Er moet voldoende tijd besteed kunnen worden aan de opvoeding van de pup. De pup mag niet meer dan 3u / dag alleen zijn. 

Ze moeten bereid zijn om naar de maandelijkse puppydagen te komen in de omgeving van Tongeren. Verder moeten ze op een haalbare afstand van ons centrum wonen.

Om in te staan voor de opvoeding en de verzorging van de pup is verantwoordelijkheidszin en een zekere vorm van discipline gewenst. 

Ervaring met de opvoeding van honden is niet noodzakelijk. Eigen honden (max. 2) of andere huisdieren zijn geen probleem zolang ze sociaal aanvaardbaar gedrag vertonen. 

 BCG pup Patch

 

Scheidingslijn

Interesse om pleeggezin te worden voor ons opleidingscentrum?

Vul het aanmeldingsformulier als kandidaat pleeggezin in zodat wij u kunnen uitnodigen om een informatiesessie bij te wonen. 


  

"Gebruik en vermelding van de naam of het logo van vzw BCG (asbl CBCG) evenals verwijzing ernaar om publicitaire, commerciële of andere redenen kan enkel mits uitdrukkelijke, geschreven en op voorhand te vragen toestemming"  

 

Ondanks de beste zorgen en de bestendige inspanningen die BCG vzw besteedt aan de samenstelling en de inhoud van deze website, met het oog op het verschaffen van zo actueel en correct mogelijke informatie, zijn een vergetelheid of een vergissing niet volstrekt uit te sluiten. Daarom kan deze informatie ook zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, geheel of gedeeltelijk gewist, verbeterd of gewijzigd worden. Het BCG vzw is derhalve niet aansprakelijk voor schade van welke aard of oorsprong ook, rechtstreeks of onrechtstreeks volgend uit, veroorzaakt door of samenhangend met, het gebruik van deze website of de inhoud ervan. In zoverre deze website een aanbod of een voorstel bevat, zijn deze niet bindend .