Gedurende het eerste levensjaar verblijven de puppy’s bij de pleeggezinnen. De pleeggezinnen zorgen ervoor dat deze jonge honden de basisgehoorzaamheidsregels leren.

Ze nemen hen mee naar de winkel, naar een optreden, een tentoonstelling in het cultureel centrum. Ze maken gebruik van het openbaar vervoer. Kortom, zij voeden de puppy op en socialiseren de hond, zodat deze met de meeste situaties in contact is gekomen alvorens hij/zij naar het centrum komt voor de effectieve opleiding.

De pleeggezinnen worden begeleid vanuit ons opleidingscentrum.

Al deze pleeggezinnen werken op vrijwillige basis voor het BCG. Zij zijn voor ons van onschatbare waarde.

Naargelang er plaats vrij komt in de kennels voegen de ondertussen volwassen honden uit de pleeggezinnen zich bij de andere honden in opleiding.

Dan begint de eigenlijke opleiding in het centrum. Er worden, afhankelijk van de hond, trainingsritten gemaakt tussen de 30 minuten en 1,5 uur, zo mogelijk 2 maal per dag. De totale training duurt gemiddeld tussen de 6 en 8 maanden. Dit gebeurt door professionele instructeurs.

Als de hond volledig getraind is, volgt er nog een opleiding van 4 tot 6 weken samen met de geleidehondgebruiker, deels in het centrum, deels in de woon-werkomgeving. Deze overdrachtsperiode is van essentieel belang om de gebruiker in staat te stellen de capaciteiten van de geleidehond optimaal te kunnen benutten en efficiënt te leren samenwerken.Daarna zorgt het BCG voor de nodige opvolging van de geleidehond en zijn nieuwe baas. Deze nazorg is nodig om er zeker van te zijn dat de honden blijven werken volgens de opgelegde standaard. Regelmatig moeten dan ook zaken worden bijgesteld. Men heeft hier trouwens te maken met twee levende wezens die zeer intensief met elkaar omgaan.

Nazorg is ook noodzakelijk wanneer de woon/werkomstandigheden van de gebruiker ingrijpend veranderen. Nieuwe routes en/of gewoontes moeten dan aangeleerd worden.

Onderstaand enkele van de taken die worden uitgevoerd door onze instructeurs.

  • bezoeken en selecteren van de jonge hondjes,
  • bezoeken en selecteren van kandidaat pleeggezinnen,  
  • begeleiden en superviseren van pleeggezinnen,
  • bezoeken en selecteren van kandidaat-geleidehondgebruikers,
  • trainen van honden die in het centrum verblijven,
  • opvolgen van het werkende team 

 

 

"Gebruik en vermelding van de naam of het logo van vzw BCG (asbl CBCG) evenals verwijzing ernaar om publicitaire, commerciële of andere redenen kan enkel mits uitdrukkelijke, geschreven en op voorhand te vragen toestemming"  

 

Ondanks de beste zorgen en de bestendige inspanningen die BCG vzw besteedt aan de samenstelling en de inhoud van deze website, met het oog op het verschaffen van zo actueel en correct mogelijke informatie, zijn een vergetelheid of een vergissing niet volstrekt uit te sluiten. Daarom kan deze informatie ook zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, geheel of gedeeltelijk gewist, verbeterd of gewijzigd worden. Het BCG vzw is derhalve niet aansprakelijk voor schade van welke aard of oorsprong ook, rechtstreeks of onrechtstreeks volgend uit, veroorzaakt door of samenhangend met, het gebruik van deze website of de inhoud ervan. In zoverre deze website een aanbod of een voorstel bevat, zijn deze niet bindend .