Dankzij de hulp van een geleidehond kunnen blinde en slechtziende mensen zich veiliger verplaatsen.

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw wil hen helpen.

Onze belangrijkste doelstellingen zijn:

  • Het kweken en opleiden van honden tot blindengeleidehonden.
  • Visueel gehandicapte personen leren omgaan met hun geleidehond.
  • Blijvende nazorg verlenen aan de hond en de geleidehondgebruiker.

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden werd opgericht vanuit een reële behoefte bij blinde en ernstig slechtziende personen aan professioneel opgeleide honden. Het leidt professioneel honden op. Tot op heden heeft het BCG een 110-tal honden afgeleverd. Deze geleidehonden zijn actief over heel België. BCG gebruikt Labradors, Golden Retrievers of kruisingen van deze beide rassen.

 

  • Een geleidehond die werkt, draagt een harnas met een beugel. Via deze beugel voelt de baas wat de hond doet.
  • Een geleidehond vermijdt obstakels: vuilniszakken, fietsen, palen, verkeerd geparkeerde auto's, onverwachte werken enz…
  • Een geleidehond zoekt op commando: het zebrapad, een deur, een trap, een brievenbus, enz…
  • De hond is de navigator, zijn baas is de piloot.
  • Een piloot met een letterlijk 'blind' vertrouwen in zijn navigator.

Dankzij de hulp van een geleidehond kunnen blinde mensen zich zelfstandiger, sneller, meer ontspannen, maar vooral veiliger verplaatsen. Een zelfstandige en veilige mobiliteit is het recht van elke burger in onze maatschappij.

Blindengeleidehonden opleiden vraagt een bijzondere aanpak en aandacht. Onze toekomstige geleidehonden worden zorgvuldig gekweekt en uitgekozen uit speciaal voor dit doel geselecteerde bloedlijnen.

Als een pup zeven weken oud is, wordt hij in een pleeggezin geplaatst. Het pleeggezin neemt de hond overal mee naar toe, laat de hond met alles kennis maken: bus, trein, winkels, verkeer, markten, theater, vergaderingen, sport, enz… 

De pleeggezinnen worden begeleid vanuit ons opleidingscentrum.

Als de hond ongeveer een jaar oud is, begint de eigenlijke opleiding in het centrum. Dit gebeurt door professionele instructeurs. Deze opleiding duurt 8 tot 10 maanden.

 

Vervolgens volgt dan nog een opleiding van vijf weken samen met de geleidehondgebruiker. Daarna zorgt het BCG voor de nodige opvolging van de geleidehond en zijn nieuwe baas.

De professionele opleiding van blindengeleidehonden kost uiteraard geld. De vraag van kandidaat geleidehondgebruikers is zeer groot. In sommige gevallen kan een visueel gehandicapte persoon beroep doen op een overheidstoelage om zijn hond te betalen. Deze toelage is echter verre van toereikend.

Wij zullen, ondanks de beperkte middelen, blijven ijveren voor een professionele aanpak van de opleiding van blindengeleidehonden. Wij zijn ervan overtuigd dat de integratie van blinde personen een heel stuk gemakkelijker wordt dankzij de hulp van een professioneel getrainde geleidehond.