De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldiging.

De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken, op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders, het Dagelijks Bestuur of zelfs aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging.

 

Leden van de Raad van Bestuur 

Geert Decresson     Voorzitter
Anne-Marie Schlag   Penningmeester
Jean Bienkens   Bestuurder
Gilberte Musiek   Bestuurder