Het dagelijks bestuur is bevoegd om de algemene lijnen, uitgezet door de Raad van Bestuur, te implementeren. Dit omvat bij wijze van voorbeeld:

alle mogelijke beslissingen in verband met de dagelijkse werking van het BCG 

(aanwerving medewerkers, opstarten projecten, huurovereenkomsten, aankoop van kantoormateriaal, ...)

externe vertegenwoordiging van het BCG 

(contacten met de overheid, met ondernemingen, , ...)

persrelaties, ..

De beslissingen van de Raad van bestuur en het Dagelijks Bestuur worden uitgevoerd door het personeel. 

Zij zorgen voor de dagelijkse werking.