De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle werkende leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor het wijzigen van de statuten, het benoemen en het ontslaan van de bestuurders, het goedkeuren van de rekeningen en de begrotingen, het vrijwillig ontbinden van de vereniging en het uitsluiten van een lid.

Leden van de Algemene Vergadering

Alofs Georges           De Groote Pascal           Musiek Gilberte
Bienkens Jean   Frère Jean-Pierre   Pletinck Frank
Brodeau Gisèle   Frère Marie-Claire   Schlag Anne-Marie
Brooks Alan   Grauwels Magda   Valkenborg Adeline †
Clare Jackie   Jans Theo   Vandebosch Arthur
Daems Eddy   Koonen Herbert   Van Der Aa Hilde
Decresson Geert   Lambrechts Guy   Verrelst Christine