Door omstandigheden kunnen er tijdelijk geen nieuwe lezingen aangevraagd worden. 

Wij hopen zo snel mogelijk de activiteiten opnieuw te kunnen hervatten.