De Nationale Loterij steunt ook dit jaar de werking van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw. Het centrum betracht visueel gehandicapte personen een grotere onafhankelijkheid te geven. Hun inspanningen zijn toegespitst op drie peilers: het kweken en opleiden van geleidehonden, visueel gehandicapten leren omgaan met hun geleidehond en blijvende nazorg verlenen. Doelstellingen waar de Nationale Loterij volledig achter staat!

Logo Nationale Loterij

De Nationale Loterij speelt een bijzondere actieve rol in de maatschappij. Zij laat een groot deel van haar winst terugvloeien naar de samenleving en geeft hiermee honderden projecten van sociale, culturele, sportieve en wetenschappelijke aard een duwtje in de rug.

De Nationale Loterij "creëert kansen" voor een betere integratie van de minstbedeelden in de maatschappij door hen te laten deelnemen aan concerten, sportmanifestaties…; kansen voor talentvolle jongeren om, via de sportclub of vereniging, de top te bereiken; kansen voor nieuwe opstartende initiatieven en innoverende projecten; kansen voor iedereen want de Nationale Loterij is overal aanwezig, zelfs daar waar je het niet verwacht!

Nationale Loterij - Belliardstraat 25-33 - 1040 Brussel