Als u aan het Belgisch Centrum voor Geleidehonden denkt op het moment dat u uw testament opstelt, dan engageert u zich op lange termijn door deze daad van solidariteit. Het is heel eenvoudig en eventueel herroepbaar.Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw is bevoegd om legaten te aanvaarden. Een legaat is slechts geldig na het overlijden van de erflater en is enkel mogelijk via testament, dus door een wettelijke akte.U kan ook een deel van uw vermogen aan het BCG nalaten en tegelijkertijd uw eigen erfgenaam bevoordelen. Deze techniek noemt men "duo-legaat" of "vzw-legaat". 

Uw testament kan op drie manieren worden opgesteld:

  1. Het eigenhandig geschreven testament dat door u wordt gedateerd en ondertekend en al dan niet in bewaring wordt gegeven bij de notaris. We raden u aan om een notaris te raadplegen vóór u uw testament opstelt.
  2. Het authentiek testament (of notariële akte) wordt door de notaris geschreven, volgens wat u hem dicteert. Dit testament dat u ondertekent, wordt door de notaris bewaard.
  3. Het internationaal testament wordt door de erflater voorgelegd aan de notaris, die op zijn beurt een verklaring opstelt. Deze wordt samen met het testament bewaard door de notaris in een verzegelde omslag.

Voor meer inlichtingen:

http://www.notaris.be