Giften en schenkingen

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden is gemachtigd om fiscaal attesten uit te schrijven voor giften van +40 euro. U ontvangt uw fiscaal attest in het begin van het volgend kalenderjaar.

Wij stellen u verschillende manieren voor om het Belgisch Centrum voor Geleidehonden financieel te steunen:

Een eenmalige gift

U kunt een gift overmaken via een overschrijving op de algemene rekening van het opleidingscentrum:  BE49 0681 0550 1671 - mededeling: gift

Een doorlopende opdracht

U kunt uw bank een doorlopende opdracht geven. Als U bijv. 3,4 euro per maand stort, kan U op het einde van het jaar een fiscaal attest krijgen.

U kunt het Belgisch Centrum voor Geleidehonden laten delen in de feestvreugde

Een huwelijksfeest, een geboorte, een gouden jubileum, een verjaardag... allemaal gelegenheden waarbij u het Belgisch Centrum voor Geleidehonden kunt laten meevieren:

U kunt uw kennissen bijvoorbeeld vragen het geld dat voorzien was voor bloemen, telegrammen, cadeautjes e.d. over te maken aan het BCG ter financiering van onze projecten. Op deze manier wordt uw "grote dag" nog vreugdevoller... Als u na het feest wil weten wie er wat gestort heeft, gelieve met ons contact op te nemen (tel 012/23 43 19 of per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

"Gebruik en vermelding van de naam of het logo van vzw BCG (asbl CBCG) evenals verwijzing ernaar om publicitaire, commerciële of andere redenen kan enkel mits uitdrukkelijke, geschreven en op voorhand te vragen toestemming"  

 

Ondanks de beste zorgen en de bestendige inspanningen die BCG vzw besteedt aan de samenstelling en de inhoud van deze website, met het oog op het verschaffen van zo actueel en correct mogelijke informatie, zijn een vergetelheid of een vergissing niet volstrekt uit te sluiten. Daarom kan deze informatie ook zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, geheel of gedeeltelijk gewist, verbeterd of gewijzigd worden. Het BCG vzw is derhalve niet aansprakelijk voor schade van welke aard of oorsprong ook, rechtstreeks of onrechtstreeks volgend uit, veroorzaakt door of samenhangend met, het gebruik van deze website of de inhoud ervan. In zoverre deze website een aanbod of een voorstel bevat, zijn deze niet bindend .