Ons opleidingscentrum heeft heel wat sympathiserende leden die de doelstellingen van de vereniging steunen. Het ledengeld is gemiddeld goed voor 20.000 euro per jaar. U kunt lid worden van het BCG. U helpt ons dan om de werking van onze vereniging te financieren en om alzo ons te helpen bij de verbetering van de mobiliteit van personen met een visuele handicap. Elke gift is van harte welkom. Vanaf 10 euro bent u lid en ontvangt u per post ons driemaandelijks tijdschrift Flash waarin u geïnformeerd wordt over onze werking. Bedenk "Vele kleintjes maken een groot".

IBAN: BE49 0681 0550 1671 / BIC GKCCBEBB

"Gebruik en vermelding van de naam of het logo van vzw BCG (asbl CBCG) evenals verwijzing ernaar om publicitaire, commerciële of andere redenen kan enkel mits uitdrukkelijke, geschreven en op voorhand te vragen toestemming"  

 

Ondanks de beste zorgen en de bestendige inspanningen die BCG vzw besteedt aan de samenstelling en de inhoud van deze website, met het oog op het verschaffen van zo actueel en correct mogelijke informatie, zijn een vergetelheid of een vergissing niet volstrekt uit te sluiten. Daarom kan deze informatie ook zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, geheel of gedeeltelijk gewist, verbeterd of gewijzigd worden. Het BCG vzw is derhalve niet aansprakelijk voor schade van welke aard of oorsprong ook, rechtstreeks of onrechtstreeks volgend uit, veroorzaakt door of samenhangend met, het gebruik van deze website of de inhoud ervan. In zoverre deze website een aanbod of een voorstel bevat, zijn deze niet bindend .