Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw

De wandelclub Partnerwalk

De eerste Partnerwalk werd ingericht in 1991 door Wijkkomitée van Offelken en het Belgisch Centrum voor Geleidehonden te Tongeren.

Met de hulp van een aantal vrijwilligers en de steun van verschillende sponsors werd Partnerwalk meteen een sucses wat ons aanzette tot meer.

Als lid van de Vrije Vlaamse Recreatiesport (VVRS) werd in 2006 de wandelclub opgestart.

De echte wandelaars die graag lid willen worden van deze club, kunnen zich online aansluiten of zich wenden tot

Jean-Pierre Houben die voor de nodige administratieve en praktische zaken zal zorgen.

Als naam voor de wandelclub koos men voor Partnerwalk.

De 27 ste editie van de jaarlijkse Partnerwalk zal doorgaan op

12 februari 2017 

voor meer info kan u terecht op de site van Partnerwalk