Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw

a. uitkering van de RVA (werklozen, bruggepensioneerden, anderen)

De kandidaat-vrijwilliger moet:

ofwel een algemene toelating aanvragen bij het hoofdbestuur van de RVA

ofwel voorafgaandelijk aan de uitbetalingsinstelling melden dat hij vrijwilligerswerk gaat doen

b. uitkering ziekenfonds / arbeidsongeschikten (ziekte, invaliditeit, zwangerschap)

De adviserende geneesheer moet vaststellen of het vrijwilligerswerk aangepast is aan de gezondheidssituatie van de kandidaat-vrijwilliger. Voor ambtenaren geldt een afzonderlijke regeling.

c. Leefloon

De kandidaat - vrijwilliger moet aan zijn dossierbeheerder melden dat hij vrijwilligerswerk gaat doen.