Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw

De hulp van vrijwilligers is van enorme waarde.

Zij werken mee op allerlei vlakken: als pleeggezin, bij geldinzamelingen, bij de organisatie van verschillende evenementen, bij schoolprojecten, vervoer, de dopjesactie, als lid van de werkgroepen, beurzen en infostanden.

Vrijwilligers helpen zo veel als mogelijk en kiezen zelf in welke sector zij zich willen inzetten. 

Het BCG vraagt haar vrijwilligers een formulier in te vullen waarin details gevraagd worden over de graad van beschikbaarheid, hun interesses, enz...

Een gesprek met een medewerker van het BCG gaat steeds vooraf.

Ook de leden van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering zijn vrijwilligers.

Ieder jaar houdt het BCG zijn 'Partnerwalk'. Dit gebeuren, wordt volledig door een vrijwilligersteam opgezet en trekt gewoonlijk meer dan 800 wandelaars.

Er worden ook nog andere evenementen georganiseerd: zoals een eetfestijn, opendeurdagen, fietstochten, ook hierbij is de hulp van vrijwilligers van onschatbare waarde.

“U kunt bij diverse evenementen nuttig werk verrichten, Enkele voorbeelden van  vrijwilligerstaken zijn: meewerken aan onze promotiestand. Ideeën voorstellen om geld in het laatje te brengen, artikels schrijven, praktische hulp, deelnemen aan werkgroepen, enz, … 

Er liggen vele taken op u te wachten.

Soms organiseren mensen, een groep van mensen of verenigingen een activiteit ten voordele van ons opleidingscentrum. Hiervoor moet er vooraf toelating gevraagd worden aan het BCG.

De vrijwilliger is gehouden tot het beroepsgeheim zoals bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek indien hij kennis draagt van geheimen die hem zijn toevertrouwd bij de uitoefening van zijn activiteit.

Door op onderstaande link te klikken kan u online uw gegegevens invoeren en naar ons verzenden:

Klik hier voor het formulier persoonlijke gegevens vrijwilliger